Funcionament del sistema

Les xarxes de calor i fred: Patrimoni energètic del futur